Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 23.09.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2014 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2014-13
Процедура: Договаряне без обявление
Статус: Изпълнена

Пълно рекламно обслужване, чрез изпълнение на всички видове дейности, посочени в поканата за участие и приложената към нея техническа спецификация

 • img-150105065622.pdf 2014-11-28

  Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Пълно рекламно обслужване"
 • 22b-14.pdf 2015-01-08

  Информация, съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • pro final.pdf 2015-02-05

  Информация, съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Info 158.pdf 2015-03-11

  Информация съгласно чл.22Б, ал. 2 т. 15 ЗОП
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign