Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 20.05.2011
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.06.2011 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2011-1
Процедура: открита процедура
Статус: Възложена

разработване, производство, доставка и гаранционно обслужване на: - Игрално съоръжение за провеждане тегленията на разновидностите на играта „Тото 2“ - система, състояща се от 2 броя машини /основна и резервна/, със съответен софтуер и принадлежащото им оборудване /комплекти топки – общо 242 броя топки; командно устройство/ и - Игрално съоръжение за провеждане тегленията на играта „Тото джокер“ и служебни резултати за играта на „Тото 1“ – система, състояща се от 4 броя машини /2 основни и 2 резервни/, със съответен софтуер и принадлежащото им оборудване /комплекти топки – общо 68 броя топки; командно устройство/

 • Решение сфери .pdf 2011-05-20

  Решение ОП „Разработване, производство, доставка и гаранционно обслужване на игрални съоръжения за организиране на тото и лото игрите на ДП "БСТ"
 • Обявление сфери .pdf 2011-05-20

  Обявление ОП „Разработване, производство, доставка и гаранционно обслужване на игрални съоръжения за организиране на тото и лото игрите на ДП "БСТ"
 • Documentacia.doc 2011-05-20

  Документация ОП „Разработване, производство, доставка и гаранционно обслужване на игрални съоръжения за организиране на тото и лото игрите на ДП "БСТ"
 • Съобщение ценови сфери .pdf 2011-07-04

  Съобщение от 04.07.2011 г. за обявяване на дата, час и място на отваряне на ценови оферти, подадени за участие в ОП „Разработване, производство, доставка и гаранционно обслужване на игрални съоръжения за организиране на тото и лото игрите на ДП "БСТ"
 • IzpDog_Editek.pdf 2014-12-11

  Информация съгласно чл. 22б, ал.2, т. 15 ЗОП
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign