Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 07.10.2011
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.11.2011 16:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2011-2
Процедура: открита процедура
Статус: Изпълнена

Изпълнението на предмета на поръчката включва два основни компонента, а именно: 1) Информационна и комуникационна софтуерна система, която включва системния и приложен софтуер за работа на терминалите и центровете за данни, заедно с услугите, които следва да бъдат изпълнени от участника, определен за Изпълнител, за разработване, адаптиране и внедряване на необходимите софтуерни продукти, и 2) Информационен и комуникационен хардуер, който включва целия свързан с обработката на информацията и комуникациите хардуер от терминалите и центровете за данни, в т.ч., но не само информационни технологии, комуникационно оборудване, всички доставки, консумативи и стоки, които се изискват да бъдат доставени и инсталирани с цел пълното изпълнение на предмета на поръчката. Обществената поръчка включва предоставянето на услуги по разработването и внедряването на цялостна нова информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от Възложителя (наричана за краткост и само „Система/та”), свързаните с това доставки на необходимото техническо оборудване и неговото инсталиране до цялостното внедряване на системата, въвеждането й в експлоатация, включително предоставянето на документацията, съдържаща всички необходими ръководства за инсталация, поддръжка възстановяване и работа с отделните компоненти на Системата, обучение на персонал на Възложителя за обучители на други служители за работа с новата система, както и гаранционно обслужване на Системата след въвеждането й в експлоатация.

 • Решение ИКС .pdf 2011-10-07

  Решение ОП „Разработване и внедряване на информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“
 • Обявление ИКС .pdf 2011-10-07

  Обявление ОП „Разработване и внедряване на информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“
 • Documentaciq.docx 2011-10-07

  Документация ОП „Разработване и внедряване на информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“
 • Разяснение 1 ИКС - 24.19.11.pdf 2011-10-24

  Разяснение 1 от 24.10.2011 г., по постъпили запитвания от 21.10.2011 г.
 • Разяснение 2 ИКС - 28.10.11.pdf 2011-10-28

  Разяснение 2 от 28.10.2011 г., по постъпили запитвания от 25.10.2011, 27.10.2011 и 28.10.2011 г.
 • Razqsneniq_3 - ИКС - 03.11.2011.pdf 2011-11-03

  Разяснение 3 от 03.11.2011 г. , по постъпили запитвания от 31.10.2011, 01.11.2011, 02.11.2011 и 03.11.2011 г.
 • Разяснение 4 ИКС - 8.11.11.pdf 2011-11-08

  Разяснение 4 от 08.11.2011 г., по постъпили запитвания от 04.11.2011 г. и 07.11.2011 г.
 • Saobshtenie.pdf 2011-12-05

  Съобщение от 05.12.2011г. за обявяване на дата, час и място на отваряне на ценови оферти, подадени за участие в ОП „ Разработване и внедряване на информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ"
 • Pla6tane IKS.pdf 2015-04-23

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Pla6tane po dog.366.pdf 2015-05-08

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Dogovor_366-pla6tane.pdf 2015-06-11

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Pla6tane IKS.pdf 2015-07-29

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • pla6tane IKS1.pdf 2015-08-04

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • IKS.pdf 2015-09-30

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Pla6tane IKS.pdf 2015-11-03

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • IKS izp.dog.366.pdf 2016-12-15

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign