Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 23.05.2013
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.07.2013 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2013-2
Процедура: открита процедура
Статус: Възложена

доставка на автомобили по брой, вид и технически спецификации, посочени в документацията за участие

  • Съобщение ценови Коли .pdf 2013-08-28

    Съобщение от 28.08.2013г. за обявяване на дата, час и място на отваряне на ценови оферти, подадени за участие по обособена позиция I
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign