Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 02.04.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.04.2015 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2015-002
Процедура: договаряне без обявление
Статус: Възложена

Надграждане на внедрената от Възложителя Централна компютърна система (ЦКС) „Мелиора БСТ 1.0“ до версия „Мелиора БСТ 1.1“; надграждане на внедренната от Възложителя ЦКС „Мелиора УЕБ 3.1“ до версия „Мелиора УЕБ 3.2“ и допълнителна доставка на терминални устройства, тип „Мелиора мини“ и „Мелиора селфчек“, съобразно технически спецификации

Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign