Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 15.12.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.01.1970 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2014-17
Процедура: Договаряне без обявление
Статус: Изпълнена

Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, посочени от ДП “Български спортен тотализатор”, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя или наети от него, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с разплащателни карти.

 • Dogovor_Lukoil.pdf 2015-01-08

  Договор за изпълнение на ОП с предмет: "Доставка на бензиново и дизелево автомобилно гориво"
 • Info pla6tania goriva.pdf 2015-03-27

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • ЛУКОЙЛ.pdf 2015-05-08

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • ЛУКОЙЛ.pdf 2015-06-12

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • ЛУКОЙЛ М.05 1.pdf 2015-06-15

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • лукойл м.06.2015.pdf 2015-07-16

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Pla6tane goriva.pdf 2015-08-13

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • ЛУКОЙЛ М.08.pdf 2015-09-15

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Lukoil.pdf 2015-11-03

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Benzin_Lukoil.pdf 2015-11-19

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • лукойл.pdf 2015-12-08

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Lukoil pla6tane.pdf 2016-01-28

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Goriva pla6tane.pdf 2016-02-19

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Goriva .pdf 2016-04-05

  Информация съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Gorivo izp.dog-PK.pdf 2018-01-25

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign