Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 06.04.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.04.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2017-03
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 9063126
Статус: Оттеглена

С настоящата поръчка се цели доставката, монтажа и гаранционното обслужване на 108 бр. батерии за UPS /непрекъсваемо захранващо устройство/ от вид 12V/70Ah; 54 бр. батерии за UPS /непрекъсваемо захранващо устройство/ от вид 12V/40Ah;144 бр. батерии за UPS /непрекъсваемо захранващо устройство/ от вид 12V/9Ah;128 бр. батерии за UPS /непрекъсваемо захранващо устройство/ от вид 12V/7,2Ah.


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign