Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 12.06.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.06.2015 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2015-05
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 9042783
Статус: Възложена


  • PP.pdf 2015-06-12

    Публична покана и приложения към нея
  • Tehn spec.pdf 2015-06-12

    Приложение към Публична покана - технически спецификации
  • 6_Obrazci PP.docx 2015-06-12

    Образци
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign