Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 05.02.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2016 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2016-01
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 9050160
Статус: Изпълнена


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign