Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 21.08.2012
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.10.2012 16:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2012-4
Процедура: открита процедура
Статус: Изпълнена

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща отпечатване и доставка на удостоверителни знаци /фишове/ и ролки за издаване на квитанции за направен залог за нуждите на новата информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“ съгласно изискванията, посочени в техническите спецификации от Документацията за участие

  • Reshenie_OP_Fish&Rolki.pdf 2012-08-21

    РЕШЕНИЕ ОП „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци /фишове/ и ролки за издаване на квитанции за направен залог за нуждите на новата информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“
  • Obqvlenie_OP_Fish&Rolki.pdf 2012-08-21

    ОБЯВЛЕНИЕ ОП „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци /фишове/ и ролки за издаване на квитанции за направен залог за нуждите на новата информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ
  • Dokumentaciq.doc 2012-08-21

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ОП „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци /фишове/ и ролки за издаване на квитанции за направен залог за нуждите на новата информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign