Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 11.06.2012
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.06.2012 16:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2012-2
Процедура: Договаряне без обявление
Статус: Изпълнена

Предмет на поръчката: „Предоставяне на услуги с национално покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“, разделена на обособени позиции с предмети, както следва: 1. „Предоставяне на основна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“. Описание на предмета: Осигуряване на основна възможност за осъществяване на електронни съобщения за пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. Стара Загора/ до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS /или друга със същите или по-добри параметри/. Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти е до 1 700 броя с общ трафик до 50 000 МВ месечно. 2. „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“ Описание на предмета: Осигуряване на резервна възможност за осъществяване на електронни съобщения за пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. Стара Загора/ до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS /или друга със същите или по-добри параметри/. Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти е до 500 броя с общ трафик до 15 000 МВ месечно. 3. „Предоставяне на дублирана резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“ Описание на предмета: Осигуряване на дублирана резервна възможност за осъществяване на електронни съобщения за пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. Стара Загора/ до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS /или друга със същите или по-добри параметри/. Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти е до 300 броя с общ трафик до 10 000 МВ месечно.

 • GPRS_Mtel.pdf 2015-04-23

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • GPRS_Telenor.pdf 2015-04-23

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • GPRS_Vivacom.pdf 2015-04-23

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Info Vivakom.pdf 2015-05-18

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Info Kosmo.pdf 2015-05-18

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Vivakom info.pdf 2015-05-20

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Pla6tane Telenor.pdf 2015-06-18

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Pla6tane Vivacom.pdf 2015-06-18

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • GPRS_Telenor.pdf 2015-07-23

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • GPRS_Vivacom.pdf 2015-07-23

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Vivacom-pla6tane.pdf 2015-09-11

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Telenor pla6tane.pdf 2015-09-11

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Pla6tane GPRS 1,2,3.pdf 2015-09-30

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Pla6tane pozicia 1,2,3.pdf 2015-11-03

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • GPRS_Mtel.pdf 2015-11-10

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Plastane, pozicia 1, 2 i 3.pdf 2016-01-05

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Pla6tane pozicia 1,2,3.pdf 2016-02-08

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП
 • Pla6tania GPRS.pdf 2016-02-18

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП - позиция I,II,III
 • GPRS pla6tane 1,2,3.pdf 2016-03-28

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 ЗОП - позиция I,II,III
 • GRPS - izp.dog.I.pdf 2017-03-06

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - обособена позиция I
 • GPRS -izp.dog.II.pdf 2017-03-06

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - обособена позиция II
 • GPRS-izp.dog.III.pdf 2017-03-06

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - обособена позиция III
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign