Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 28.11.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.12.2014 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2014-16
Процедура: открита процедура
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 04666-2014-0015
Статус: Възложена

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ МОБИЛНИ МРЕЖИ“ - осигуряване на възможност за провеждане на разговори и ползване на услуги в мобилната мрежа на избрания изпълнител, провеждане на разговори с абонати на други оператори /на мобилни и фиксирани мрежи/, провеждане на разговори в корпоративна група, изпращане/получаване на кратки текстови съобщения /SMS/, изпращане/получаване на съобщения с мултимедийно съдържание /MMS/; използване на мобилен интернет, провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи (по международни зони), провеждане разговори в роуминг, изпращане на кратки текстови съобщения /SMS/ в роуминг, използване на мобилен интернет в роуминг.

 • 15_suobshtenie.pdf 2014-12-29

  Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП от 29.12.2014 г. на Комисия, назначена със Заповед № 359/23.12.2014 г. - дата на публикуване: 29.12.2014 г.
 • Protokol GSM 1.pdf 2015-01-16

  Протокол по смисъла на чл. 72 ЗОП - Iва част
 • Protokol GSM II.pdf 2015-01-16

  Протокол по смисъла на чл. 72 ЗОП - IIра част
 • Reshenie Izp GSM.pdf 2015-01-16

  Решение по чл. 73 ЗОП
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign