Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 30.06.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.08.2014 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2014-11
Процедура: открита процедура
Статус: Възложена

Извършване на необходимите дейности по доставка /в т.ч. изработка и монтаж/ на до четиридесет броя тото-пункта и свързаните с тях услуги /в т.ч. гаранционно обслужване/ и строителство /в т.ч. изграждане на фундамент и поставяне/инсталиране/

 • Съобщение ТП.jpg 2014-09-01

  Съобщение от 01.09.2014г. за обявяване на дата, час и място на отваряне на ценови оферти, подадени за участие в ОП „Изработка, доставка и монтаж на до четиридесет броя тото-пункта, съгласно утвърдени проекти, за нуждите на БСТ“
 • Dog TP.pdf 2014-10-24

  Договор за изпълнение на ОП с предмет "Изработка, доставка и монтаж на до четиридесет броя тото-пункта, съгласно утвърдени проекти, за нуждите на БСТ"
 • img-141219123427.pdf 2014-11-05

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал.2, т. 14 ЗОП
 • Info 40 punkta pla6tania.pdf 2015-03-26

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал.2, т. 14 ЗОП
 • Totopunktove pla6tane.pdf 2015-06-23

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал.2, т. 14 ЗОП
 • img-151019143757.pdf 2015-10-19

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал.2, т. 14 ЗОП
 • 28122015_Chahov.pdf 2015-12-28

  Информация, съгласно чл. 22Б, ал.2, т. 14 ЗОП
 • osv.garancia izp.dog. 4ahov.pdf 2016-01-19

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2 т.16 ЗОП
 • 40 punkta izpulnen dogovor.pdf 2016-01-20

  Информация за изпълнението на договор за ОП
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign