Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 07.08.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2014 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2014-12
Процедура: открита процедура
Статус: Изпълнена

Предметът на настоящата обществена поръчка представлява доставка на рекламни материали – 23 вида, с прогнозно количество 231 300 броя . Възложителят ще извършва индивидуални писмени заявки за видове и количества рекламни материали, от тези, посочени по-горе. Възложителят не се ангажира да изчерпи всички прогнозни количества до края на срока на договора. При необходимост количества от един артикул могат да се завишат за сметка на количествата от друг артикул, но без да се променя крайната цена на договора и съответната единична цена на артикул.

 • Reshenie_RM.pdf 2014-08-07

  РЕШЕНИЕ ОП „Доставка на рекламни материали“
 • Obqvlenie_RM.pdf 2014-08-07

  ОБЯВЛЕНИЕ ОП „Доставка на рекламни материали“
 • 4_Dokumentaciq_06.08.2014 (1).doc 2014-08-07

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОП „Доставка на рекламни материали“
 • Razqsnenia RM.pdf 2014-08-20

  Разяснение № 1 от 20.08.2014 г., по постъпило искане от 18.08.2014 г. по настоящата процедура. Дата на публикуване: 20.08.2014 г.
 • Разяснение 2 РМ.jpg 2014-08-26

  Разяснение № 2 от 26.08.2014 г., по постъпило искане от 22.08.2014 г. по настоящата процедура. Дата на публикуване: 26.08.2014 г.
 • Protokol_Adv-02.10.14.pdf 2014-10-02

  Протокол по чл. 68, ал. 7 вр. чл. 72 ЗОП, от 02.10.2014 г. на Комисия, назначена със Заповед № 0203-37/05.09.2014 г.
 • Suobshtenie_69aZOP (1).pdf 2014-10-23

  Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП от 23.10.2014 г. на Комисия, назначена със Заповед № 0203-37/05.09.2014 г. - дата на публикуване: 23.10.2014 г.
 • Protokol RM.pdf 2014-10-31

  Протокол по чл. 72 от ЗОП
 • Reshenie RM.pdf 2014-10-31

  Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП
 • Информация.pdf 2014-11-14

  Информация, съгласно чл. 22б, ал.2, т. 9 ЗОП
 • Dog_RM.pdf 2014-12-23

  Договор за изпълнение на ОП с предмет "Доставка на рекламни материали"
 • 23_InfoSklDog.pdf 2014-12-23

  Информация за сключен договор
 • img-150114074234.pdf 2014-12-15

  Информация, съгласно чл.22Б, ал.2, т. 9 ЗОП
 • 22B-14.pdf 2015-01-08

  Информация, съгласно чл.22Б, ал.2, т.14 ЗОП
 • Гаранция Дог..pdf 2015-01-14

  Информация, съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 16 ЗОП
 • Inf.Izp.Dog_RM.pdf 2015-01-16

  Информация съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 15 ЗОП
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign