Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 27.06.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.08.2014 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2014-9
Процедура: открита процедура
Статус: Възложена

предоставяне на финансови услуги/продукти: 1. свободни парични средства - депозити; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки; 2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо; 3. свързаните с посочените в т. 1 и т. 2 дейности, предоставяни от кредитни институции, при спазване на изискванията и ограниченията по чл. 13б от ПРПДТДДУК, по следните обособени позиции: Обособена позиця I: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна кредитна институция (банка)“

 • Reshenie.pdf 2014-06-27

  РЕШЕНИЕ ОП „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“
 • Obqvlenie.pdf 2014-06-27

  ОБЯВЛЕНИЕ ОП „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“
 • Dokumentaciq_Banks_26.06.2014-3.doc 2014-06-27

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОП „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“
 • Razqsnenie_Banks1.pdf 2014-07-18

  Разяснение № 1 от 18.07.2014 г., по постъпили запитвания от 16.07.2014 г. по настоящата процедура.
 • 001.jpg 2014-08-12

  Съобщение от 12.08.2014г. за обявяване на дата, час и място на отваряне на ценови оферти, подадени за участие в ОП „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособена позиция I. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна банкова институция“
 • Reshenie_Prekr_BankII.pdf 2014-09-01

  Решение от 01.09.2014 г. за прекратяване на обществената поръчка по обособена позиция II
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign