Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 09.07.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.07.2015 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2015-07
Процедура: договаряне без обявление
Статус: Изпълнена

Специализираните юридически услуги обхващат: - анализ, съсредоточен в изясняване на правното положение и характеристиките на Възложителя на обществени поръчки според предложения от Агенция по обществени поръчки проект на нов Закон за обществените поръчки, представен за обществено обсъждане на 09.04.2015 г., за да се извърши преценка дали, съобразно оперативната си дейност, ДП "Български спортен тотализатор”, би имало качеството на Възложител и занапред; - предложения за подобряване на разглеждания проект с оглед на защита на интересите на ДП „Български спортен тотализатор“.

  • Doklad_Priloj_Law.pdf 2015-07-28

    Доклад съгласно чл. 92а, ал. 6 ЗОП. Приложения към доклада
  • Reshenie_28072015.pdf 2015-07-28

    Решение съгласно чл. 92а, ал. 6 ЗОП
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign