Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 28.03.2013
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.04.2013 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2013-1
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 9013745
Статус: Възложена


  • OrderTC.pdf 2013-03-28

    Публична покана
  • UP_BST.doc 2013-03-28

    Документация за участие
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign