Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 28.02.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.03.2014 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2014-2
Уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки: 9026389
Статус: Възложена


Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign