Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 08.04.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.05.2014 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2014-5
Процедура: открита процедура
Статус: Изпълнена

1. доставка, инсталиране, внедряване и въвеждане в експлоатация на системен и приложен софтуер за работа на софтуерна информационна система за управление на човешките ресурси в БСТ (наричана по-долу за краткост само „Система/та”). Доставката трябва да е придружена с предоставяне на документация за потребителя, съдържаща всички необходими ръководства за инсталация, поддръжка, възстановяване и работа с отделните компоненти на Системата; 2. обучение на до 15 (петнадесет) служители на БСТ за работа със Системата и с възможност до трима от тях да бъдат обучители на други служители; 3. осигуряване на гаранционно обслужване на Системата за срок от 24 месеца, считано от датата на въвеждането й в експлоатация. Възложителят очаква от участниците в процедурата и предложение за следгаранционно поддържане на Системата - за внедрените системен и приложен софтуер. Предложението да е заявяване на възможност и готовност за извършване на следгаранционно поддържане за срок за следгаранционна поддръжка, който е не по-кратък от 5 (пет) години, считано от датата на изтичане на съответен период на гаранционно обслужване. Следгаранционната поддръжка на Системата ще бъде предмет на отделно договаряне, същата не е част от предмета на тази поръчка. Системата следва да бъде инсталирана на осигурен от БСТ сървър. Същият не е част от настоящата поръчка.

 • Reshenie_HR.pdf 2014-04-08

  РЕШЕНИЕ ОП „Доставка, инсталиране, внедряване, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на софтуерна информационна система за управление на човешките ресурси в ДП „Български спортен тотализатор“
 • Obqvlenie.pdf 2014-04-08

  ОБЯВЛЕНИЕ ОП „Доставка, инсталиране, внедряване, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на софтуерна информационна система за управление на човешките ресурси в ДП „Български спортен тотализатор“
 • Dokumentaciq_HR.doc 2014-04-08

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОП „Доставка, инсталиране, внедряване, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на софтуерна информационна система за управление на човешките ресурси в ДП „Български спортен тотализатор“
 • 001.jpg 2014-06-04

  Съобщение от 04.06.2014г. за обявяване на дата, час и място на отваряне на ценови оферти, подадени за участие в ОП „Доставка, инсталиране, внедряване, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на софтуерна информационна система за управление на човешките ресурси в ДП „Български спортен тотализатор“
 • Info pla6tane HR.pdf 2015-04-07

  Информация, съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП
 • info pla6tania HERMES.pdf 2015-10-29

  Информация, съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП
 • Hermes izpulnen dog..pdf 2016-10-28

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign