Български Спортен Тотализатор English
www.toto.bg » Начало
Дата на създаване на преписката: 06.03.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2014 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 2014-3
Процедура: открита процедура
Статус: Изпълнена

Доставка на специализирана телевизионна техника - 1. Дигитален безжичен интерком; 2. Плей бек видео стена; 3. Видеоизлъчваща система за автоматизация на предавания; 4. Видеокамера с принадлежност, със спецификации, посочени в Документацията за възлагане на обществената поръчка. Предоставяне на услуги по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика и гаранционно обслужване на специализираната телевизионна техника, посочена по-горе.

 • Resh_TV.pdf 2014-03-06

  РЕШЕНИЕ ОП „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика и гаранционно обслужване на специализирана телевизионна техника“
 • Obqvl_TV.pdf 2014-03-06

  ОБЯВЛЕНИЕ ОП „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика и гаранционно обслужване на специализирана телевизионна техника“
 • Dokumentaciq_TVTechnic.doc 2014-03-06

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОП „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика и гаранционно обслужване на специализирана телевизионна техника“
 • Промяна.jpg 2014-04-03

  Промяна на часа за отваряне на подадените офертите
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти.jpg 2014-04-16

  Съобщение от 16.04.2014г. за обявяване на дата, час и място на отваряне на ценови оферти, подадени за участие в ОП „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика и гаранционно обслужване на специализирана телевизионна техника“
Карта на сайта | Правила за ползване  © 2002-2007 БСТ | Дизайн и разработка MediaDesign